کمپکتورهای صفحه ای کوپاز کره ای

انواع کمپکتور های راه سازی در اندازه های مختلف کره ای با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت کوپاز اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشتر

MODEL CVP-60G FORWARD PLATE COMPACTOR
WEIGHTKG/LB 60 / 132
DIMENSIONMM/INCH 375x961x899 / 14.7x37.8x35.3
PLATE SIZEMM/INCH 375x516 / 14.7x20.3
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 11.1 / 1,132
VIBRATION FREQUENCYVPM 5,700
TRAVEL SPEEDM(FT)/MIN APPROX. 25(82)
COMPACTED AREAM2(FT2)/HR 560(6,028)
ENGINE
BRAND HONDA ROBIN
MODEL GX160 EX17
TYPE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE
FUEL GASOLINE GASOLINE
OUTPUTHP/KW 5.5 / 4.1 6.0 / 4.5
SPEEDRPM 3,600 3,600
TANK CAPACITYℓ/GAL 3.6 / 0.95 3.6 / 0.95
WEIGHTKG/LB 15 / 33 15 / 33MODEL CVP-80GWT FORWARD PLATE COMPACTOR
WEIGHTKG/LB 75 / 165
DIMENSIONMM/INCH 405x1,004x986/ 15.9x39.5x38.8
PLATE SIZEMM/INCH 405x516 / 15.9x20.3
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 14.0 / 1,470
VIBRATION FREQUENCYVPM 5,700
TRAVEL SPEEDM(FT)/MIN APPROX. 25(82)
COMPACTED AREAM2(FT2)/HR 610(6,365)
ENGINE
BRAND HONDA ROBIN
MODEL GX160 EX17
TYPE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE
FUEL GASOLINE GASOLINE
OUTPUTHP/KW 5.5 / 4.1 6.0 / 4.5
SPEEDRPM 3,600 3,600
TANK CAPACITYℓ/GAL 3.6 / 0.95 3.6 / 0.95
WEIGHTKG/LB 15 / 33 15 / 33MODEL CVP-90G PLATE COMPACTOR
WEIGHTKG/LB 88 / 194
DIMENSIONMM/INCH 415 1,074 872 /
16.3 42.2 34.3
PLATE SIZEMM/INCH 415 545 / 16.3 21.4
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 17.7 / 1,806
VIBRATION FREQUENCYVPM 6,400
TRAVEL SPEEDM(FT)/MIN APPROX. 25(82)
COMPACTED AREAM2(FT2)/HR 700 / 7,534
ENGINE
BRAND HONDA ROBIN
MODEL GX160 EX17
TYPE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE
FUEL GASOLINE GASOLINE
OUTPUTHP/KW 5.5 / 4.1 6.0 / 4.5
SPEEDRPM 3,600 3,600
TANK CAPACITYℓ/GAL 3.6 / 0.95 3.6 / 0.95
WEIGHTKG/LB 15 / 33 15 / 33MODEL CVP-100GWT PLATE COMPACTOR
WEIGHTKG/LB 105 / 231
DIMENSIONMM/INCH 450x1,013x933 / 17.7x39.8x36.7
PLATE SIZEMM/INCH 450x550 / 17.7x21.6
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 19.6 / 2,000
VIBRATION FREQUENCYVPM 6,400
TRAVEL SPEEDM(FT)/MIN APPROX. 25(82)
COMPACTED AREAM2(FT2)/HR 700 / 7,534
ENGINE
BRAND HONDA ROBIN
MODEL GX160 EX17
TYPE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE
FUEL GASOLINE GASOLINE
OUTPUTHP/KW 5.5 / 4.1 6.0 / 4.5
SPEEDRPM 3,600 3,600
TANK CAPACITYℓ/GAL 3.6 / 0.95 3.6 / 0.95
WEIGHTKG/LB 15 / 33 15 / 33MODEL CVP-120G PLATE COMPACTOR
WEIGHTKG/LB 120 / 264
DIMENSIONMM/INCH 500 915 985 / 19.6 36.0 38.7
PLATE SIZEMM/INCH 500 600 / 19.6 23.6
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 23.5 / 2,398
VIBRATION FREQUENCYVPM 6,400
TRAVEL SPEEDM(FT)/MIN APPROX. 25(82)
COMPACTED AREAM2(FT2)/HR 700 / 7,534
ENGINE
BRAND HONDA ROBIN
MODEL GX160 EX17
TYPE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE AIR-COOLED 4-CYCLE ENGINE
FUEL GASOLINE GASOLINE
OUTPUTHP/KW 5.5 / 4.1 6.0 / 4.5
SPEEDRPM 3,600 3,600
TANK CAPACITYℓ/GAL 3.6 / 0.95 3.6 / 0.95
WEIGHTKG/LB 15 / 33 15 / 33هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.