کاتر های اسفالتبر ژاپنی میکاسا

انواع .................... با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت میکاسا اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشتر

Model

Dimensions

Blade
Size

Cutting
Depth

Arbor
Size

Adjusting
for
cutting
depth

Cooling
System

Water
Tank
Capacity
(lits.)

Power Source

MCD-012

L: 761mm
W: 435mm
H: 746mm
WT: 58kg

254mm
(10")
305mm
(12")

70mm
100mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

14

Robin EH17-2D
max.output
3.7kw(5PS)

MCD-L12

L: 1,650mm
W: 527mm
H:747mm
WT: 88kg

254mm
(10")
305mm
(12")

70mm
100mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

26

Robin EH17-2D 
max.output
3.7kw(5.0PS) 

MCD-L14

L: 1.650mm
W: 527mm
H: 747mm
WT: 100kg

254mm
(10")-
356mm
(14")

70mm-
120mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

26

Robin EH25-2D
max.output
5.9kw(8.0PS)

MCD-214V

L: 1,990mm
W: 585mm
H: 981mm
WT: 149kg

254mm
(10")-
356mm
(14")

70mm-
120mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

45

Robin EH25-2D
max.output
5.9kw(8.0PS)

MCD-218VDX

L: 1,990mm
W: 588mm
H: 981mm
WT: 169kg

254mm
(10")-
457mm
(18")

70mm-
170mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

45

Robin EH34-2D
max.output
8.1kw(11.0PS)

MCD-218CEH

L: 1,990mm
W: 588mm
H: 981mm
WT: 184kg

254mm
(10")-
457mm
(18")

70mm-
170mm

27mm

manual
lifting
screw
system

centrifugal
injection
type

45

Honda GX390
max.output
8.2kw(11.1PS)
electric start

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.