کمپکتور های صفحه ای سبک میکاسا

کمپکتور های صفحه ای سبک میکاسا

انواع .................... با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت میکاسا اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشتر

SPECIFICATION (Features and specifications are subject to change without notification.)

Model

Operating Weight

Plate Size
(L x W)

Vibrating Frequency

Ccentrifugal
Force
(max)

Max.Traveling
Speed 
(max)

Limited Gradeability

(max)

Power source

Max. Power Output

 

kg

mm

mm

Hz(VPM)

kN(kgf)

m/min

 

 

kW

MVC-40G

46

420

290

103
(6,200)

7.2
(730)

25

35%

Robin
EH09-2F

2.1
(2.8PS)

MVC-50GB

59

460

345

97
(5,800)

9.8
(1,000)

25

35%

Robin EX13D

3.2
(4.3PS)

MVC-F60R

74

510

350

93
(5,600)

10.1
(1,030)

25

35%

Robin EX13D

3.2
(4.3PS)

MVC-F60H

73

510

350

93
(5,600)

10.1
(1,030)

25

35%

Honda GX120

2.6
(3.5PS)

MVC-F70R

81

510

420

93
(5,600)

12.0
(1,220)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-F70H

81

510

420

93
(5,600)

12.0
(1,220)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-F80R

87

570

450

93
(5,600)

13.7
(1,400)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-F80H

87

570

450

93
(5,600)

13.7
(1,400)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-88GE

96

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-88GH

96

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-90BG

81

560

500

97
(5,800)

15.2
(1,550)

25

35%

Robin
EH17-2D

3.7
(5.0PS)

MVC-98D

108

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Yanmar
L48N

3.5
(4.7PS)

MVC-110DA

125

670

520

96
(5,800)

21.6
(2,200)

25

35%

Robin
DY27-2D

4.4
(6.0PS)

VAS Series

MVC-F60R VAS

79

570

350

93
(5,600)

10.1
(1,030)

25

35%

Robin
EX13D

3.2
(4.3PS)

MVC-F60H VAS

78

570

350

93
(5,600)

10.1
(1,030)

25

35%

Honda
GX120

2.6
(3.5PS)

MVC-F80R VAS

90

570

450

93
(5,600)

13.7
(1,400)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-F80H VAS

90

570

450

93
(5,600)

13.7
(1,400)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-F82R VAS

90

570

450

93
(5,600)

13.7
(1,400)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-F82H VAS

90

570

450

96
(5,800)

13.7
(1,400)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-88GE VAS

99

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Robin
EX17D

4.2
(5.7PS)

MVC-88GH VAS

99

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Honda
GX160

3.6
(4.9PS)

MVC-98D VAS

111

525

500

100
(6,000)

15.0
(1,530)

25

35%

Yanmar
L48N

3.5
(4.7PS)

 

SPECIAL COMPACTOR (BLOCK) FOR PAVEMENT WORK

Model

Operating Weight

Size of Rubber Roll
(L x W)

Vibrating Frequency

Ccentrifugal
Force
(max)

Power source

Max. Power Output

 

kg

mm

mm

Hz

kN

 

kW

MVB-85

92

320

73

93
(5,600V.P.M)

10.1
(1,030kgf)

Robin
EH12-2D

2.6
(3.5PS)

MVC-90RB

158

556

86

97
(5,800V.P.M)

15.2
(1,550kgf)

Robin
EH17-2D

3.7
(5.0PS)

 

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.