کمپکتور های صفحه ای سنگین میکاسا

کمپکتور های صفحه ای سنگین میکاسا

انواع .................... با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت میکاسا اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشتر

Model

Dimensions

plate size

vibrating
frequency

centrifugal
force

max.
traveling
speed

limited
gradeability

(max)

Power
Source

Max.
Output

 

WT
(kg)

L (mm)

H (mm)


(mm)

W
(mm)

Hz

kN

m/min

 

 

kW

MVH-R60

68/69

886

880

480

350

100
(6,000V.P.M)

15.0
(1,530kgf)

0~25

35%

Honda GX120
Robin EX13D

2.6(3.5PS)
3.2(4.3PS)

MVH-120GH/GR

116/118

1030

900

585

400

100
(6,000V.P.M)

22.5
(2,300kgf)

0~23

35%

Honda GX160
Robin EH17-2D

3.6(4.9PS)
3.7(5.0PS)

MVH-150GH/GR

150/164

1130

920

700

430

90
(5,400V.P.M)

27.0
(2,750kgf)

0~25

35%

Honda GX200
Robin EH25-2D

4.1(5.6PS)
5.9(8.0PS)

MVH-150D

150

1130

920

700

430

90
(5,400V.P.M)

27.0
(2,750kgf)

0~25

35%

Robin DY23-2D
diesel engine

3.7
(5.0PS)

MVH-150D
(silent-type)

158

1130

920

700

430

90
(5,400V.P.M)

27.0
(2,750kgf)

0~25

35%

Yanmar L48N
diesel engine

3.5
(4.7PS)

MVH-206D/DS

224/238

1380

1100

720

500

87
(5,200V.P.M)

35.0
(3,570kgf)

0~23

35%

Yanmar L70V6
diesel engine

4.8
(6.5PS)

MVH-207GH

214

1380

1100

720

600

87
(5,200V.P.M)

35.0
(3,570kgf)

0~22

35%

Honda GX240

5.3
(7.2PS)

MVH-207D/DS

230/244

1380

1100

720

600

84
(5,040V.P.M)

32.9
(3,350kgf)

0~22

35%

Yanmar L70N

diesel engine 

4.9
(6.7PS)

MVH-306DS

336

1570

970

860

445
(595)
(745)

73
(4,400V.P.M)

45.0
(4,600kgf)

0~23

35%

Yanmar L70N
diesel engine
electric start

4.9
(6.7PS)

MVH-306DS
(silent-type)

346

1570

970

860

445
(595)
(745)

73
(4,400V.P.M)

45.0
(4,600kgf)

0~23

35%

Yanmar L70N
diesel engine
electric start

4.9
(6.7PS)

MVH-306GH

308

1570

970

860

445
(595)
(745)

73
(4,400V.P.M)

45.0
(4,600kgf)

0~23

35%

Honda GX270 

6.0
(8.2PS)

MVH-406DS

410

1610

930

900

500
(650)
(800)

73
(4,400V.P.M)

50.0
(5,100kgf)

0~23

35%

Yanmar L100N
diesel engine
electric start

7.4
(10PS)

MVH-406DS
(silent-type)

430

1610

930

900

500
(650)
(800)

73
(4,400V.P.M)

50.0
(5,100kgf)

0~23

35%

Yanmar L100N
diesel engine
electric start

7.4
(10PS)

MVH-406GH

370

1610

930

900

500
(650)
(800)

77
(4,600V.P.M)

55.0
(5,600kgf)

0~24

35%

Honda GX390 

8.2
(11.1PS)

MVH-502DSB

550

1680

950

900

550
(700)

(850)

67
(4,000V.P.M)

61.7
(6,300kgf)

0~23

35%

Hatz 1D81S
diesel engine
electric start

9.7
(10.7PS)

MVH-502DSB
(silent-type)

560

1680

950

900

550
(700)

(850)

67
(4,000V.P.M)

61.7
(6,300kgf)

0~23

35%

Hatz 1D81S
diesel engine
electric start

9.7
(10.7PS)

MVH-702DSRC
with 75mm extension plate

700

1080

790

1080

650

52
(3,120V.P.M)

80.0
(8,160kgf)

0~28

35%

Farymann 43F
diesel engine
electric start

11.4
(15.5PS)

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.