کمپکتور های قورباغه ای میکاسا

کمپکتور های قورباغه ای میکاسا

انواع .................... با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت میکاسا اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشتر

Model

Operating
Weight

Dimensions

Plate Size

Jumping
Stroke

Impact Force
(max.)

Impact Number

Fuel
Tank Capacity 

Power Source

Max.
Power Output

 

Kg

L (mm)

W (mm)

H (mm)

L (mm)

W (mm)

mm

kN
(kgf)

number per miniute

liters

 

kW(PS)

MTR-40F

46

620

350

1110

270

150

40-55

5.4
(550)

644-695

2.0

Robin EH09-2F

2.1
(2.8)

MT-55

57

680

350

1030

340

265

30-70

9.8
(1,000)

644-695

2.0

Robin EH09-2F

2.1
(2.8)

MT-65H

66

730

370

1070

340

285

50-80

12.7
(1,300)

644-695

2.0

Honda GX100

2.1
(2.9)

MT-72FW

74

730

415

1045

340

285

50-75

13.7
(1,400)

642-679

2.5

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

MT-72FWA

72

713

415

1025

340

285

40-60

11.8
(1,200)

642-679

2.0

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

MT-84F

85

730

415

1025

340

285

50-80

15.7
(1,600)

660-698

2.5

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

MT-76D

82

740

410

1010

340

285

50-80

15.7
(1,600)

656-698

3.3

Yanmar L48N
diesel engine

3.1
(4.2)

MT-72SGK

81

730

415

1135

330

285

40-60

11.8
(1,200)

640-680

2.0

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

MTX-60

64

713

350

985

340

265

50-80

13.6
(1,390)

644-695

2.0

Honda GX100

2.1
(2.9)

MTX-70

75

788

350

1000

340

285

50-80

14.9
(1,520)

644-695

3.0

Honda GX100

2.1
(2.9)

MTX-80

83

788

365

1000

340

285

50-80

15.6
(1,590)

642-679

3.0

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

MTX-90

89

788

365

1000

340

285

50-80

16.5
(1,680)

660-698

3.0

Robin EH12-2D

2.6
(3.5)

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.