غلطک های کوپاز

انواع غلطک های راه سازی در اندازه های مختلف کره ای با موتور های بنزینی و دیزل...

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر از سایت کوپاز اینجا را کلیک کنید

جزییات بیشترMODEL CVR-500E
WALK BEHIND DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER
WEIGHTKG/LB 450/991
DIMENSION
(W)X(L)X(H)
MM 550 X 2,700 X 1,170
INCH 21.6 X 106.2 X 46.0
ENGINEHP DIESEL ENGINE 6.0HP
(ROBIN, KUBOTA, YAMMAR)
PUEL  DIESEL
STARTING METHOD  ELECTRIC STARTER
DRIVE / TRANSMISSION  CHAIN TYPE
DIAMETER OF DRUMMM/INCH 350 / 13.8
LENGTH OF DRUMMM/INCH 450 / 17.7
WATER TANKL/GAL 30 / 11.8
VIBRATION FREQUENCYVPM 60
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 15.5 / 1,785
SPEED RANGEM(FT)/MIN 0~0 (0~9.8)
GRADE-ABILTY% 35MODEL CVR-650E
WALK BEHIND DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER
WEIGHTKG/LB 650 / 1,431
DIMENSION
(W)X(L)X(H)
MM 750 X 2,700 X 1,170
INCH 28.5 X 106.2 X 46.0
ENGINEHP DIESEL ENGINE 6.0HP
(ROBIN, KUBOTA, YAMMAR)
PUEL  DIESEL
STARTING METHOD  ELECTRIC STARTER
DRIVE / TRANSMISSION  CHAIN TYPE
DIAMETER OF DRUMMM/INCH 410 / 16.1
LENGTH OF DRUMMM/INCH 650 / 25.5
WATER TANKL/GAL 60 / 13.5
VIBRATION FREQUENCYVPM 60
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 22.5 / 2,295
SPEED RANGEM(FT)/MIN 0~0 (0~9.8)
GRADE-ABILTY% 35MODEL CVR-800E
WALK BEHIND DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER
WEIGHTKG/LB 750/1,1651
DIMENSION
(W)X(L)X(H)
MM 840 X 2,700 X1,170
INCH 33.0 X 106.2 X 46.0
ENGINEHP DIESEL ENGINE 7.5~10HP
(ROBIN, KUBOTA, YAMMAR)
PUEL  DIESEL
STARTING METHOD  ELECTRIC STARTER
DRIVE / TRANSMISSION  CHAIN TYPE
DIAMETER OF DRUMMM/INCH 410 / 16.1
LENGTH OF DRUMMM/INCH 650 / 25.5
WATER TANKL/GAL 60 / 13.5
VIBRATION FREQUENCYVPM 60
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 23.5 / 2,397
SPEED RANGEM(FT)/MIN 0~0 (0~9.8)
GRADE-ABILTY% 35MODEL CVR-1000E
WALK BEHIND DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER
WEIGHTKG/LB 950/1,095
DIMENSION
(W)X(L)X(H)
MM 840 X 2,700 X1,170
INCH 33.0 X 106.2 X 46.0
ENGINEHP DIESEL ENGINE 7.5~10HP
(ROBIN, KUBOTA, YAMMAR)
PUEL  DIESEL
STARTING METHOD  ELECTRIC STARTER
DRIVE / TRANSMISSION  CHAIN TYPE
DIAMETER OF DRUMMM/INCH 410 / 16.1
LENGTH OF DRUMMM/INCH 700 / 27.5
WATER TANKL/GAL 60 / 13.5
VIBRATION FREQUENCYVPM 60
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 25.5 / 2,601
SPEED RANGEM(FT)/MIN 0~0 (0~9.8)
GRADE-ABILTY% 35MODEL CVR-1200E
WALK BEHIND DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER
WEIGHTKG/LB 950/1,095
DIMENSION
(W)X(L)X(H)
MM 840 X 2,700 X1,170
INCH 33.0 X 106.2 X 46.0
ENGINEHP DIESEL ENGINE 7.5~10HP
(ROBIN, KUBOTA, YAMMAR)
PUEL  DIESEL
STARTING METHOD  ELECTRIC STARTER
DRIVE / TRANSMISSION  CHAIN TYPE
DIAMETER OF DRUMMM/INCH 410 / 16.1
LENGTH OF DRUMMM/INCH 700 / 27.5
WATER TANKL/GAL 60 / 13.5
VIBRATION FREQUENCYVPM 60
CENTRIFUGAL FORCEKN/KGF 27.0 / 2,750
SPEED RANGEM(FT)/MIN 0~0 (0~9.8)
GRADE-ABILTY% 35

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.